تعهد نامه تعریف شماره خدماتی

مشترک گرامی، بدینوسیله به استحضار می رساند طبق ابلاغیه شرکت ارتباطات سایر ایران از اول اردیبهشت ماه سال 92، سر شماره های ارسال پیامک و به دو شاخه خدماتی و تبلیغاتی به شرح ذیل دسته بندی می شوند.

شماره های خدماتی متعلق به شرکت ها، دفاتر، و سازمانهایی است که پیامکهایی با محتوای کلی، مشخص و در محدوده کاری همان مجموعه برای مخاطبانی شناخته شده که خود در خواست در یافت این پیامکها را داده اند، ارسال می کنند و محتوای آن اطلاع رسانی و ارایه خدمات به افراد داوطلب و شناخته شده است.

هرگونه ارسال پیامک که بدون در خواست صاحب تلفن همراه و بدون اطلاع ایشان صورت گیرد، پیامک تبلیغاتی محسوب میشود و ارسال اینگونه پیام ها برای مخاطبانی که خود در خواست عدم دریافت این پیامکها داده اند امکان پذیر نمی باشد

 

چنانچه بر خلاف این تعهد نامه کاربری خطوط خود را از حالت تبلیغاتی به خدماتی تغییر داده و با سرشماره خدماتی تغییر داده و با سرشماری خدماتی خود ارسال تبلیغاتی انجام دهد مشمول پیگرد قانونی خواهد بود، مسئولیت آن تماما بر عهده ایشان است و موظف به جبران تمام خسارت مادی و معنوی وارده به شرکت ارتباطات سیار ایران میباشد.