کاربران گرامی در صورت داشتن هر گونه  انتقاد و پیشنهاد می بایست به صورت حضوری به دفتر نگار گستر اقلید واقع در خیابان انقلاب نبش کوچه حصار و یا شماره تلفن 09173517078 مراجعه نمایید. تا این مرکز نسبت به پیگیری اقدام نماید.